Ασύρματο πληκτρολόγιο 32 ζωνών LCD Icon για τα κέντρα Spectra SP ver. 3.00V (απαιτείται RTX3 ver. 1.42) & Magellan MG5000/5050 ver. 3.22

Τροφοδοτείται από δύο αλκαλικές μπαταρίες “ΑΑ”

 

Το τροφοδοτικό 6V PA6 δεν είναι απαραίτητο αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εναλλακτική τροφοδοσία (δεν περιλαμβάνεται)

Παρέχει την δυνατότητα εμφάνισης της κατάστασης των ζωνών και του συστήματος σε πραγματικό χρόνο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προγραμματισμό του συστήματος με την χρησιμοποίηση δύο αλκαλικών μπαταριών “ΑΑ”

Πέφτει σε κατάσταση ύπνωσης μετά από 20 δευτερόλεπτα, εφόσον δεν χρησιμοποιείται, προκειμένου να εξοικονομεί ενέργεια, παραμένει όμως συγχρονισμένο και ξυπνά αμέσως με την άφιξη κάποιας πληροφορίας από το κέντρο, σε πλήρη λειτουργικότητα (ενδείξεις καταστάσεων ζωνών, συστήματος και Buzzer)

Προ-προγραμματισμένα μηνύματα για την εύκολη χρήση του συστήματος

Εμφάνιση της κατάστασης των 32 ζωνών σε δύο υποσυστήματα

Ενδείξεις Arm, Sleep, Stay και Disarmed για κάθε υποσύστημα

Εμφάνιση προβλημάτων, ζωνών σε απομόνωση (bypassed) και μνήμη συμβάντων συναγερμού

Δυνατότητα αναβάθμισης του λογισμικού του στην εγκατάσταση μέσω του 307 USB και του WinLoad

Ρυθμιζόμενο backligth

Ενσωματωμένος πομποδέκτης στα 433 MHz ή 868 MHz

Ασύρματη τυπική εμβέλεια περίπου 40 m

Οκτώ πλήκτρα ανεξάρτητων λειτουργιών και τρεις εντολές πανικού


  •  K37 PARADOX