ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

LD97
LD97

Σειρήνα LD97

Σειρήνα LD97 εσωτερικού χώρου.

Εσωτερική ηλεκτρονική σειρήνα PIESSO 96dB/1m.