ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ - PARADOX - AJAX - 12 ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΛΣ