Γνωσιακή Βάση

Γιατί χτυπάει ο συναγερμός όταν κόβεται το ρεύμα ?

 

Το σύστημα συναγερμού βασίζεται στην μπαταρία της κεντρικής μονάδας.

Όταν η μπαταρία της κεντρικής μονάδας παρέλθει της ζωής της (που εργοστασιακά είναι δυο χρόνια) και όταν... 

Γιατί χτυπάει ο συναγερμός όταν κόβεται το ρεύμα

 

Το σύστημα συναγερμού βασίζεται στην μπαταρία της κεντρικής μονάδας.

Όταν η μπαταρία της κεντρικής μονάδας παρέλθει της ζωής της (που εργοστασιακά είναι δυο χρόνια) και όταν το σύστημα συναγερμού πάψει να τροφοδοτείται από το δίκτυο των 220V, η αυτόνομη σειρήνα θεωρεί ότι αποσυνδέθηκε από την κεντρική μονάδα και έτσι ξεκινάει να ηχεί. 

Ο ρόλος της μπαταρίας της σειρήνας είναι για να χρησιμοποιείται σε περίπτωση συναγερμού και όταν 
αυτή αποκολληθεί από τον τοίχο ή κοπεί το καλώδιο σύνδεσής της ή ακόμη ανοίξει το κουτί της.
Η μπαταρία αυτή καθώς και η μπαταρία της κεντρικής μονάδας πρέπει να αλλάζεται προληπτικά ανά 
δυο χρόνια.