Σειρήνα αυτόνομη  ή σειρήνα εξωτερική
Τι πρέπει να προσέξουμε στην αυτόνομη σειρήνα εξωτερικού χώρου. 
Η εξωτερική σειρήνα λέγεται και αυτόνομη ή και αυτοτροφοδοτούμενη, ο λόγος που καλείται με αυτές τις ονομασίες είναι γιατί η σειρήνα αυτή μπορεί να λειτουργήσει ακόμη και αν κοπεί το καλώδιο που συνδέεται με την κεντρική μονάδα.
Διαθέτει επίσης μπαταρία για την τροφοδοσία της, σε περίπτωση βίαιης αποκόλησης από τον τοίχο που έχει τοποθετηθεί ή διακοπής - κοψίματος του καλωδίου που τη συνδέει στην κεντρική μονάδα ή και το άνοιγμα αυτής, από μη εξουσιοδοτημένο άτομο.
Με τον τρόπο αυτό λειτουργεί σαν αυτόνομη και αυτοτροφοδοτούμενη.
Η αυτόνομη σειρήνα πρέπει να διαθέτει μια μεταλλική θωράκιση εσωτερικά, που να προστατεύει το ηλεκτρονικό κύκλωμά της από βανδαλισμούς και το νερό.

Εννοείται ότι θα πρέπει να είναι αδιάβροχη.
Μια ακόμη αρκετά χρήσιμη προδιαγραφή της σειρήνας αυτής είναι ότι διαθέτει ενδεικτικά LEDS που να δηλώνουν την λειτουργία της σε μόνιμη βάση, όχι την ένδειξη αν είναι το σύστημα οπλισμένο ή όχι.

 

PARADOX HELLAS SIR PLLBS 1PARADOX HELLAS SIR V

Ακόμη θα πρέπει να είναι αρκετά δυνατή σε ισχύ και να περιλαμβάνει φλας για την ένδειξη του συναγερμού.
Η τοποθέτησή της θα πρέπει να γίνεται σε σημεία όπου να την κάνουν εμφανή από μεγάλη απόσταση.
Μην ξεχνάμε ότι η εξωτερική αυτόνομη σειρήνα έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη για το σύστημα συναγερμού μας και θα πρέπει να φαίνεται από όσο το δυνατόν πιο μακρυά.