Μετασχηματιστής


Είναι το "ενδιάμεσο" του συστήματος για τη σύνδεσή του με το δίκτυο ρεύματος 220V.
Επιτρέπει στο σύστημα να τροφοδοτείται από την παροχή του δικτύου και να μονώνει επαγωγικά το σύστημα από το δίκτυο.
Περιλαμβάνει ασφάλεια για την προστασία του συστήματος από υπερτάσεις και βραχυκυκλώματα.