• Κατάσταση (αν είναι οπλισμένος ή αφοπλισμένος ο συναγερμός).
  • Ενδείξεις (ζώνες ανοιχτές - κλειστές, τάση δικτύου).
  • Προβλήματα.

Στο πληκτρολόγιο μπορούμε να δόσουμε πανικό να ενημερώσουμε τον κεντρικό σταθμό για φωτιά και ιατρική βοήθεια.

Μπορούμε ακόμη να κάνουμε διάφορους προγραμματισμούς όπως ώρας και αυτοματισμών.

Με λίγα λόγια το πληκτρολόγιο είναι αναπόσπαστο κομμάτι ενός συστήματος συναγερμού για κάθε χώρο.

Τα πληκτρολόγια του συναγερμού είναι χωρισμένα σε κατηγορίες ανάλογα με τη λειτουργία τους.

  • Πληκτρολόγια LED.
  • Πληκτρολόγια με οθόνη LCD.
  • και πληκτρολόγια γραφικών.

Σε γενικές γραμμές οι λειτουργίες τους είναι παρόμοιες και το μόνο που αλλάξει είναι η εμφάνιση των διάφορων συμβάντων.

K10VK32LCDTM50-PristineWhite_45_degrees_big

Μπορείτε να δείτε εδώ το PARADOX K10V.

Μπορείτε να δείτε εδώ το PARADOX K32LCD+.

Μπορείτε να δείτε εδώ το PARADOX K35.

Μπορείτε να δείτε εδώ το PARADOX K32LED+.

Μπορείτε να δείτε εδώ το PARADOX TM50.
Μπορείτε να δείτε εδώ το TM70