Τι είναι οι ζώνες του συναγερμού.


Οι ζώνες του συναγερμού είναι από τα βασικότερα κριτήρια στην επιλογή ενός συστήματος συναγερμού για σπίτι ή κατάστημα...

Οι ζώνες είναι τα σημεία που διαθέτει η κεντρική μονάδα. Το χαρακτηριστικό της κεντρικής μονάδας είναι από πόσες ζώνες αποτελείται.

Μπορούν να προγραμματιστούν ανεξάρτητα και δίνουν στην κεντρική μονάδα  τις πληροφορίες για το τί είναι κάθε μια από αυτές και το πως θα λειτουργήσει αυτή.

Για παράδειγμα αν είναι πόρτα εισόδου, θα πρέπει να έχει καθυστέρηση.
Ανιχνευτής κίνησης, θα πρέπει να είναι ζώνη ακολουθίας έτσι ώστε να δίνει συναγερμό αν λάβει πρώτη εντολή από το αισθητήριο ή να συνεχίσει την καθυστέρηση αν πρώτα ανοίξει η πόρτα εισόδου (ζώνη καθυστέρησης delay).
Περιμετρική αν θα πρέπει να λάβει συναγερμό από μαγνητική επαφή κάποιας μπαλκονόπορτας ή θαραθύρου αμέσως χωρίς καθυστέρηση (Instant).
Εικωσιτετράωρη ζώνη, αν αυτή θα λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο παράδειγμα σειρήνα αυτόνομη ή μπουτόν πανικού.
Ακόμη υπάρχουν και άλλα είδη ζωνών που είναι συνδιασμοί ή πλησιέστερες των παραπάνω.


Σε τι χρησιμεύουν οι ζώνες του συναγερμού;
Οι ζώνες χρησιμεύουν στο να κατανοήσουμε τη διάταξη του χώρου. Παράδειγμα η ζώνη 1 είναι η πόρτα εισόδου, η 2 ανιχνευτής κίνησης στο σαλόνι, η 3 περιμετρική στα τζάμια στο σαλόνι κοκ.

Όσες περισσότερες είναι οι ζώνες σε ένα συναγερμό σπιτιού τόσο καλύτερα μπορούμε να χωρίσουμε το χώρο και να ξέρουμε ανά πάσα στιγμή ποιά απ' αυτές είναι ανοικτή (πόρτα - παράθυρο) και ποιά κλειστή.

Ανάλογα το πληκτρολόγιο που θα τοποθετηθεί σε κάθε εγκατάσταση οι ζώνες φαίνονται ήτε σαν λυχνία LED με το νούμερό της ήτε σαν περιγραφή σε πληκτρολόγιο με οθόνη. Έτσι σε όλες τις περιπτώσεις θα μπορούμε να έχουμε γνώση για το ποιά είναι ανοικτή ή κλειστή.

Το ιδανικό είναι κάθε αισθητήριο να έχει τη δική του ζώνη, αλλά επειδή αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι εφικτό, λόγω κόστους ή καλωδίωσης, μπορούμε να έχουμε παραπάνω από ένα αισθητήρια σε κάθε ζώνη, απλά θα γνωρίζουμε ότι η ζώνη αυτή περιλαμβάνει συγκεκριμένα αισθητήρια (μαγνητικές επαφές ή ανιχνευτές κίνησης).