Τι είναι το HDCVI.

Το HDCVI (High Definition Composite Video Interface) είναι μια από τις τεχνολογίες που επιτρέπει την μετάδοση High Definition Video, HD και FULL HD, 1Mp - 720p και 2Mp - 1080p αντίστοιχα, σε αναλογική καλωδίωση (RG59 - mini RG59 - mini Coaxial).

Δεν επηρεάζεται από θόρυβο στην καλωδίωση, έτσι το τελικό σήμα - αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό και η απόσταση μετάδοσης μπορεί να ξεπεράσει τα 400 μέτρα.

Είναι Άμεσο, δεν έχει την καθυστέρηση, που έχει η IP τεχνολογία.

Μπορεί να αντικαταστήσει παλαιά συστήματα καταγραφής στην υπάρχουσα καλωδίωση.

Μπορεί να μεταφέρει στο ομοαξονικό καλώδιο ταυτόχρονα πολλαπλά σήματα, όπως video, ήχο και δεδομένα για τις κάμερες PTZ.