Περιγραφή
Ασύρματος ψηφιακός υπέρυθρος ανιχνευτής κατασκευασμένος από δύο διπλά συμμετρικά πυροευαίσθητα στοιχεία (patent).
Ιδανικό για χώρους με ζώα μέχρι 40 Kg.
Συχνότητα 868 MHz και 433 MHz.
Ψηφιακή διπλή συμμετρική ανίχνευση.
Αυτόματο παλμικό σύστημα επεξεργασίας σήματος (patent).
Αυτόματο σύστημα αντιστάθμισης θερμοκρασίας.
Ψηφιακό φίλτρο απόρριψης ψευδοσυναγερμών βασισμένο σε αλγόριθμο με ρυθμιζόμενη ευαισθησία.
Εμβέλεια 35 m με τα κέντρα MG6160 και MG6130 και 70 m με τα MG5000 / MG5050 και RTX3. Κάλυψη 11 x 11 (m) με το κανονικό Fresnel.
Software εξοικονόμησης ενέργειας μπαταρίας.
Πέφτει σε ύπνωση για περίοδο τριών λεπτών μετά από δύο διαδοχικές ενεργοποιήσεις του σε διάστημα 5 λεπτών.
Thumb 650x650 PMD76 Lit 45Right 200Thumb 650x650 CMD76 Lit Front 200Thumb 650x650 PMD76 Lit 45Left 200