Αυτόματο παλμικό σύστημα.
100% digital ανιχνευτής (patent-pending).
Αυτόματο παλμικό σύστημα.
Digital SHIELD (θωράκιση) μέσω αλγοριθμικού προγράμματος με ρυθμιζόμενη ευαισθησία.
Αυτόματη ρύθμιση ευαισθησίας ανάλογα με την θερμοκρασία περιβάλλοντος.
Μεταλλική θωράκιση για την ελαχιστοποίηση των παρεμβολών EMI και RF.
Διακόπτης Τamper.
Διπλό πυροευαίσθητο στοιχείο.
Θερμοκρασία λειτουργίας: -20° to +50°C (- 4° to +122°F).
Κάλυψη 40ft (12m) x 110° οριζόντια.
Τετραπλό πυροευαίσθητο στοιχείο με Ιnterlock Sensor γεωμετρία.
Διπλή συμμετρικά αντίθετη digital επεξεργασία.