10 ζωνών ενδεικτικά LED
Ενδεικτικό LED όπλισης StayD
Έξυπνος τρόπος φωτισμού πλήκτρων (τα πλήκτρα φωτίζονται για να δείξουν μία ανοιχτή ζώνη)
Ξεχωριστά ανά υποσύστημα LED Arm, Sleep, Stay και Off
Ρύθμιση φωτισμού
Επιτόπου αναβάθμιση προγράμματος μέσω της θύρας 307 USB και του λογισμικού WinLoad
1 πληκτρολόγιο στη ζώνη εισόδου
Ανεξάρτητη ρύθμιση των ζωνών chime
8 πλήκτρα μίας ενέργειας
3 συναγερμοί πανικού ενεργοποιημένοι από το πληκτρολόγιο
Συνδέεται οπουδήποτε στο Bus επικοινωνίας 4 αγωγών

Συμβατό με τα κέντρα MG5000, MG5050 και τη σειρά Spectra SP

K10V