Ασύρματη σειρήνα για εξωτερικούς χώρους (ΙΡ54) με ενσωματωμένο Flash
Ενσωματωμένος πομποδέκτης (868MHz)
Συμβατή με τα κέντρα σειράς MG V4.0 και τα SP V4.0 (εκτός SP4000) όταν χρησιμοποιείται ο δέκτης RTX3 V1.5
Ηχητική ισχύς 100dB με ενσωματωμένο Flash
Ασύρματη εμβέλεια σε ένα τυπικό οικιακό περιβάλλον: έως και 70m
Γρήγορη ανταπόκριση σε συμβάν 4sec
Λειτουργία 2.5 ωρών σε κατάσταση συναγερμού (το Flash αναβοσβήνει κάθε 4 δευτερό- λεπτα)
Επιτήρηση παρουσίας σειρήνας από το κέντρο
Διπλή προστασία του κιβωτίου: απομάκρυνση του καλύμματος ή την απομάκρυνση από τον τοίχο
Δυνατότητα σύνδεσης μέχρι και 4 σειρήνες σε κάθε κέντρο (συμπεριλαμβανόμενης και της SR150)
Δυνατότητα αναβάθμισης του firmware στην εγκατάσταση
Λειτουργία δοκιμής
Ισχύς σήματος / RF μετάδοση και LED ένδειξης κατάστασης
Τροφοδοσία από 3 αλκαλικές μπαταρίες 1,5Vτύπου “C’
Διαστάσεις: 13.4cm x 21.17cm x 5.1cm 

Το εύρος του ασύρματου σε τυπικό οικιακό περιβάλλον:
- 35m με το MG6160, MG6130
- 70m με το MG5000, MG5050 και RTX3