Συχνές ερωτήσεις

Γιατί χτυπάει ο συναγερμός
Γιατί χτυπάει ο συναγερμός

Γιατί χτυπάει ο συναγερμός όταν κόβεται το ρεύμα

Το σύστημα συναγερμού βασίζεται στην μπαταρία της κεντρικής μονάδας.

Όταν η μπαταρία της κεντρικής μονάδας παρέλθει της ζωής της (που εργοστασιακά είναι δυο χρόνια) και όταν 
το σύστημα συναγερμού πάψει να τροφοδοτείται από το δίκτυο των 220V, η αυτόνομη σειρήνα θεωρεί ότι αποσυνδέθηκε από την κεντρική μονάδα και έτσι ξεκινάει να ηχεί. 


Ο ρόλος της μπαταρίας της σειρήνας είναι για να χρησιμοποιείται σε περίπτωση συναγερμού και όταν αυτή αποκολληθεί από τον τοίχο ή κοπεί το καλώδιο σύνδεσής της ή ακόμη ανοίξει το κουτί της.
Η μπαταρία αυτή καθώς και η μπαταρία της κεντρικής μονάδας πρέπει να αλλάζεται προληπτικά ανά δυο χρόνια.
Το φαινόμενο συναντάται πιο συχνά τους καλοκαιρινούς μήνες με τις αυξημένες θερμοκρασίες, οι μπαταρίες καταστρέφονται πιο εύκολα.