Συχνές ερωτήσεις

 

Πως τοποθετούνται τα καλώδια σε συναγερμό.

 

 Τα καλώδια όλα τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο διακριτικά. Τοποθετούνται με θερμόκολα στο σοβατεπί και ανεβαίνουν σε γωνίες. 
Η θέση δε των καλωδίων επιλέγεται με βάση την αισθητική του χώρου.

Καλώδιο χρειάζεται κάθε αισθητήριο και μονάδα του συστήματος. Φυσικά μπορούν να συνδιαστούν στο ίδιο καλώδιο πολλά αισθητήρια,  σειρήνες και πληκτρολόγια.
Παράδειγμα προτιμούμε να περάσουμε μεγαλύτερη απόσταση σε κάποιο καλώδιο παρά να το τοποθετήσουμε σε σημείο που θα είναι άσχημο αισθητικά.

Έτσι το αποτύπωμα της εγκατάστασης στο χώρο είναι όσο το δυνατόν πιο μικρό.

Για την καλωδίωση χρησιμοποιούμε καλώδια διατομής έως 6mm τα οποία μπορούν να έχουν από 4 καλώδια έως 12.

Φυσικά το περίβλημα των καλωδίων είναι λευκό.

Δείτε περισσότερα στον σύνδεσμο :Εγκατάσταση καλωδίωσης συναγερμού